PATENT BAŞVURU SÜRECİ

Patent Başvuru Süreci

Patent Başvuru Süreci, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından patent başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal ve uluslararası bazda patent sorgulaması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda patent için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir.

Tescil için başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst seviyede hazır edilmesi gerekir. Patent müracaatının, patent için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığına (Türkiye için) Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonunda karar verilir.

Patent araştırması, tescil ettirmek istenilen ürün için patenti verecek olan kurum tarafından yapılan araştırmadır. Müracaat sahibi, müracaat tarihinden itibaren 15 ay içinde araştırma isteğinde bulunmalıdır. Bu araştırma sonucunda, icat konusu ile ilgili tekniğin bilinen en yakın dokümanlar tespit edilir ve patent araştırma raporu (Patent Search Report) düzenlenir. Düzenlenen patent araştırma raporu, patent verme kıstaslarını karşılayıp karşılamadığına dair yol gösterir. Türkiye’ ye özgü olarak iki ayrı patent çeşidi vardır. İncelemeli patent ve incelemesiz patent. İnceleme ve araştırma sonunda müracaat sahibine incelemeli veya incelemesiz patent siteminden birisini seçme hakkı tanınır.

Patent incelemesi sonrasında, müracaat sahibi isterse incelemesiz patent talebinde bulunabilir. İncelemesiz patent 7 yıl süre ile ürüne koruma sağlar. İncelemeli patent isterse 20 yılık bir koruma sağlar. Burada hatırımızda tutmamız gereken konu müracaat sahibi incelemesiz patent aldıktan bir süre sonra tekrar müracaat ederek patent inceleme talebinde bulunabilir.

Patent Başvuru Süreci ile ilgili tüm sorularınız için bizleri arayabilirsiniz.

×