TASARIM TESCİL YENİLEME

Endüstriyel tasarım tescili, sadece Türk Patent Enstitüsünce (TPE) tescil edilirler.

Yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne veya onun yetkili olarak atadığı kurumlarca yapılır. Tescili yapılan tasarıma Türk Patent Enstitüsü tarafından “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” verilir. Tasarım, tasarım tescil belgesinin verilmesinden sonra 5 yıl süreli olarak koruma altında olur.

Bu 5 yıllık süre sonunda tekrar müracaat edilmesi halinde tekrar uzatılır. Toplamda tasarım koruma 25 yıla kadar uzatılabilir. Bu süreler boyunca tasarımın her türlü kullanım hakkı ve yetkileri tasarımı tescil ettirene aittir.

Dolayısıyla tescil sahibinin izni olmadan koruma altındaki tasarımın uygulandığı ürünü imal edemez, üretemez, piyasaya süremez, satamaz, sözleşme ile bir başkasına devredemez, ithal veya ihraç edemez, ticari amaçla kullanamaz veya ticari amaçlarla elinde bulunduramaz.

×