TASARIM TESCİL RESİMLERİ

Endüstriyel Tasarım Tescil başvurusunda, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatta istenilen niteliklere sahip olması şartıyla, birden fazla tasarım tescili için müracaatta bulanabilir. Bu tip müracaatlar çoklu tasarım tescili olarak nitelendirilir. Müracaatın çoklu olması halinde, müracaatta yer alan tasarım sayısı bu kısımda gösterilmelidir. Tasarımların uygulandığı malların çoklu müracaata konu olabilmeleri için bu malların; Aynı altı sınıfa ait olması (Örnek olarak kilim desenleri aynı a...
More

TASARIM TESCİL BAŞVURU SÜRECİ

Endüstriyel Tasarıma konu, üretilen ve birbirinin yerine ikame edilebilecek olan ürünlerin, şekil, ölçü, renk, biçim, ambalaj, kullanım şekli, yapısal farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, ürünlerin birbirlerinden ayırt edilebilir özelliklerini, tasarımların birbirlerinden ayırt edilebilmelerini sağlayan resimler Türk Patent Enstitüsü tarafından belirlenen kurallara göre hazırlanmaktadır. Ardından yapılan başvuru ile Türk Patent Enstitüsü tarafından atanan uzmanın şekli incelemesi ardından...
More

TASARIM TESCİL İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Tasarımın Tescil Edilebilmesi İçin Gerekli Şartlar Yenilik : Tescil edilmek istenen Tasarım daha önce dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanmamış, piyasaya sürülmemiş, tasarım tescili için başvurusu yapılmamışsa yeni olarak kabul edilir. Yenilik kavramından anlaşılması gereken konu ürünün piyasaya sürülme zamanı 1 yıldan fazla olmamalı, sergi, kermes, satış, reklam vb. kanallarla 1 yıldan fazladır piyasada bulunan ürün eski kabul edilir. Ayırt Edici Özellik : Ürünün özgün yapısını, ikame...
More

TASARIM TESCİL YENİLEME

Endüstriyel tasarım tescili, sadece Türk Patent Enstitüsünce (TPE) tescil edilirler. Yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsüne veya onun yetkili olarak atadığı kurumlarca yapılır. Tescili yapılan tasarıma Türk Patent Enstitüsü tarafından “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” verilir. Tasarım, tasarım tescil belgesinin verilmesinden sonra 5 yıl süreli olarak koruma altında olur. Bu 5 yıllık süre sonunda tekrar müracaat edilmesi halinde tekrar uzatılır. Toplamda tasarım koruma 25 yıla ka...
More

TASARIM TESCİL BAŞVURUSU

Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusu Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes şahıs olarak; Türkiye’de faaliyet gösteren tüm firmalar tüzel kişi olarak endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapabilmektedir. Şahıs olarak yapılan başvurularda şahısların kimlik bilgileri veya kimlik belgelerinin bir örneği yeterli olabilmektedir. T.C. vatandaşı olmayan müvekkillerimizin pasaport örnekleri yeterli olmaktadır. Firma olarak tüzel kişi başvurularında; firma vergi levhası ve ticaret sicil gaz...
More

ENDÜSTRİYEL TASARIM NEDİR?

Tasarımı kısaca özetlemek gerekirse; Var olan bir ürünün bütünü veya bir bölümünün şekli, biçimi, renkleri, çizgileri, yapısal özellikleri, üzerindeki süslemelerinin insanlar tarafından algılanması, bu algılar sebebi ile oluşan farklılıklardır. Tasarım hemen her ürün için söz konusudur. Yani mobilyadan, içinde yaşanılan mekânlara kadar her şeyde tasarım yapılabilir. Endüstriyel tasarım ise tasarlanan ürünün; tüketicinin ihtiyaçlarına uygun, estetik kaygılar taşıyan, kullanma kolaylığı ve işle...
More

FAYDALI MODEL BAŞVURU SAHİPLERİ

Faydalı model tescili, icat edilen bir ürünün muhafaza altına alınması ve korunması amacıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından faydalı model başvurusunun dosyalanarak muhafaza altına alınması işlemidir. Patent başvurusundan önce ulusal bazda ve internet ortamında ürün ile ilgili benzerlik araştırması yapılmalıdır. Bu sorgu sonunda faydalı model için müracaat edilip edilmeyeceğine karar verilir. Tescil için başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst ...
More

FAYDALI MODEL TESCİLİ

Faydalı model tescili için başvurmadan önce istenilecek olan tarifname, istemler, çizimler vb. şeylerin en üst seviyede hazır edilmesi gerekir. Patent müracaatının, patent için gerekli kıstasları taşıyıp taşımadığına (Türkiye için) Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonunda karar verilir. Faydalı model tescil belgesi, sanayiye uygulanabilen buluşların sahibine 10 yıl süre ile buluşa konu ürünü, imal etme, satışa sunma vb. hakları sağlar. Faydalı model özellikle ort...
More

FAYDALI MODEL NEDİR?

Daha önce kimse tarafından bilinmeyen bir ürün ortaya çıkaran, var olan bir üründe geliştirme ortaya koyarak üretimde veya işleyişte yenilik sağlayan, bulan icat eden kişiye, icada konu ürünü belirli bir süre ile üretme, kullanma, satma, ihraç veya ithal etme hakkını elde etme sürecine faydalı model denir. Bu hak ayrıca belge ile sabitlenir. Faydalı model tescili alınan eşyanın, faydalı modele konu ürün veya sistemin bütün hakları başvuru sahibi olan kişiye veya şirkete aittir. Faydalı model tes...
More

ULUSLARARASI PATENT ARAŞTIRMA

Patent başvuru süreci içinde patent konumuz araştırma raporu düzenlenmek üzere araştırılmaktadır. Patent konumuz ile ilgili araştırma raporu düzenlenmesi amacıyla patent konumuz hakkında bilgi sahibi bir uzman atanmakta ve araştırma bu uzman tarafından yapılmaktadır. Araştırma sırasında;Uluslararası Patent Araştırma tüm Dünya’da bu zamana kadar yayınlanan patent, faydalı model başvuruları ile karşılaştırma yapılmaktadır. Bilimsel yayın ve makaleler ile karşılaştırma yapıldığı gibi, İnternet o...
More